Ontwerp visie


Kenneth Veenenbos wil graag bijdragen aan producten die het leven van de mens en de natuur verbeteren.
Producten die daadwerkelijk een probleem oplossen zonder daarbij nieuwe problemen te introduceren voldoen aan dit criterium. Een product dat zo goed functioneert dat de gebruiker er helemaal blij mee is en dat zo in elkaar zit dat het niet snel kapot gaat, is ook wat hiermee bedoeld wordt.

"I like to be on the edge of the possible": Jorn Utzon

Welke gedachten leiden een ontwerp?


Dit is de visie van Kenneth Veenenbos industrieel ontwerp:

  • Er valt altijd iets te leren: door goed te observeren en door met een open houding een probleem te bekijken kom je meer te weten.
  • Het kan altijd beter: ieder product dat wij kennen kan vervolmaakt worden.
  • Een simpele uitleg is soms voldoende: iedere uitleg heeft vaak een diepere ingewikkeldere uitleg. Soms is deze ingewikkeldere uitleg niet relevant, maar soms is deze juist de sleutel tot een goed idee.
  • Je ontdekt pas of iets werkt als je het geprobeerd hebt te maken: Sommige ideeën kun je veel beter en makkelijker testen door met de hand een tastbaar model te maken. Het is altijd een puzzel om te weten te komen hoe iets het beste werkt of gemaakt kan worden.
  • Begeleid het idee tot het einde: een goed idee hebben is leuk. Als je wilt dat dit idee gerealiseerd wordt zoals bedacht, moet je er bij blijven tot het product er is. Het succes hangt vaak af van de kleinere details.
  • Een succesvol product komt uit het hart: De eindgebruiker voelt het als het product dat hij in handen heeft met veel enthousiastme voor hem is bedacht.